Úvod / Program "Začít spolu"

Program "Začít spolu"

Všechny mateřské školy začaly od roku 2017 uplatňovat prvky programu „Začít spolu“. Začít spolu je vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivací dětí k aktivnímu a samostatnému učení. Klade důraz na podnětné prostředí – netradiční členění tříd do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Dítě má možnost vlastní volby centra aktivit, ve kterých se bude ten daný okamžik vzdělávat.

Po ukončení činností se všichni opět sejdou v reflektivním kruhu, kde mohou děti zhodnotit, jak se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo či nedařilo, co je nejvíce zaujalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, co nového se naučily. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitele.

V programu Začít spolu je velmi důležitá spolupráce s rodinou a širším okolím. Spoluprácí s rodinou je myšleno například donesení potřebných věcí dle rozpisu na nástěnce, zapojení rodiče do chodu třídy – představení své oblíbené činnosti, práce, spoluorganizování výletů, drobná výpomoc apod. Spolupráce je dobrovolná, dle časových možností rodiče.

Kvalita tohoto programu je definovaná Mezinárodními ISSA standardy kvality pedagogické práce. Tyto standardy splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Standardy představují základní znalosti, dovednosti, postoje a strategie učitelů, kteří se řídí filozofií programů orientovaných na dítě a popisují klíčové kompetence pedagoga.

2024 © Mateřská skola Vítkov

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací