Úvod / ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

 

Na doporučení MŠMT vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis dětí na školní rok 2020/2021 probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín pro podání žádostí bude prodloužen od 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020.

 

Podání žádosti

Přihlášku je možno doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky: (ID datové schránky h58k32g)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) – msskola.vitkov@tiscali.cz

3. poštou na adresu: MŠ Vítkov, Husova 629, 749 01

4. osobní podání: pouze 4. 5. 2020 od 8 -12 hodin tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

 

Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách školy www.vitkovms.cz

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování

Podmínkou přijetí do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Ředitelku školy můžete kontaktovat v případě potřeby na tel . 556 300 667 nebo 605 122 619. Po přijetí přihlášek bude všem dětem přiděleno registrační číslo (zašlu na emailové adresy), pod kterým bude zveřejněno přijetí dětí na webových stránkách školy 22.5.2020. O informativních schůzkách Vás budu informovat podle toho, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem.

 

Mgr. Miluše Špoková, ředitelka školy

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace, stanoví následující bodová kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria                                                                                                      Body

Věk dítěte                                                  5 let                                                                           12

                                                                     4 roky                                                                        10        

                                                                     3 roky                                                                          5      

                                                                     2 roky                                                                          0

 

Trvalý pobyt                                              v obci Vítkov a jeho místních částí                      20

                                                                     mimo obec a jeho místních částí                           0  

 

Individuální situace dítěte                     sourozenec dítěte navštěvuje MŠ                          5

                                                                     dítě se hlásí k celodennímu provozu                   15

                                                                                                                                      

Den nástupu do MŠ                                 1.9.2020                                                                      5

                                                                     Pozdější termín                                                          0

 

 

V případě rovnosti výsledkového součtu bodů za jednotlivá kritéria bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte – starší má přednost před mladším.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky § 34 odst. 4 školského zákona.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračními čísly na webových stránkách školy: www.vitkovms.cz  a na nástěnce u vchodu do mateřské školy.

2020 © Mateřská skola Vítkov

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací